„HORÚCE témy“ z firemných prostredí – rok 2022

Témy, ktoré sme s Vami v posledných tímových facilitovaných stretnutiach zažívali preverujú doterajšie pracovné návyky a otvárajú nové, diskutované témy.

Ktoré to sú?

 

Počet „home officových“ dní v rámci pracovného týždňa

Veľa spoločností po ukončení pandemického času začalo riešiť návrat ľudí do firemných prostredí. Táto téma sa v diskusiách stretla ako s nevôľou, tak aj s radosťou, že môžu byť ľudia konečne spolu.

Čo má pozitívny efekt v tejto téme?

Dajte ľuďom možnosť sa k tejto téme vyjadriť. Zahrňte ich do pohľadu, prečo zamestnávateľ a vedenie preferuje, aby sa ľudia osobne stretávali aj na pracoviskách.

Dajte ľuďom právo diskutovať o kvalite vzťahov a spolupráce ako v rovine onilne, tak aj v rovine fyzických stretnutí. Nechajte im zažívať pozitívnu silu a autentickosť kvalitných osobných stretnutí. Diskutujte tiež o efektivite stretnutí, kde je online výhodou. Budú mať s veľkou pravdepodobnosťou vyššiu mieru angažovanosti a dôvery vo fungujúci firemný systém. Nezabudnime na to, že stále patríme medzi krajiny, ktoré sú v pomere výkonu práce na HO v plnom prac. čase len v miere 5,7 %.  (statista. com z roku 2020)

Takže plný HO na Slovensku na mnohých pozíciách stále nehrozí. Nemáme to ani v návykoch a nebolo to pred pandémiou bežné v mnohých firemných kultúrach. Pandémia však ukázala, že ľudia si vedia riadiť výkon aj z domu. Ochladzuje to kvalitu vzťahov na pracovisku, to je fakt, ale nemení to nič na veci, že ústretovosť sa v tejto téme určite dá nájsť. 

Realita výkonu a prejavy dôvery na Home officoch 

Aj na začiatku pandémie a bohužiaľ ešte stále trvá, že mnoho manažérov svojim ľuďom nedôveruje úplne, že si vedia kvalitne riadiť svoj výkon aj čas.

Čo sa ukázalo, že funguje?

Veľa ľudí si na podávanie výkonu vo svojich domácich prostrediach zvyklo. Prispôsobili si v tom dlhom čase obmedzení svoje domovy, pretože to bol jediný možný spôsob, ako výkon dodať. Prejavujme aj naďalej dôveru ľuďom v miere, v akej sme boli zvyknutí aj keď boli dvere officov z pokynov riadených štátom, zatvorené. Návyk riadiť si stretnutia efektívnejšie, pretože sú online a šetriť čas presunom je už úplne prirodzený a veľmi príjemný aspekt, ku ktorému sa mnoho ľudí dopracovalo skúsenosťou.

Je fajn ľuďom pripomenúť, že tú efektivitu majú práve oni vo svojich rukách – posilňujeme tým silno autonómiu, ktorá je pre ľudí v posledných rokoch tak veľmi podstatná.

(D. Pink – Drive – motivátory 21. storočia: zmysel, majstrovstvo a autonómia)

 

Voľno za účelom dobrovoľníckých aktivít.

Vojna na Ukrajine nás všetkých upozornila, aký dôležitý je mier. Vojna nám všetkým pripomenula, čo je pre fungovanie spoločnosti nevyhnutné. Vojna rovnako ako mnoho ťažkých životných otázok a tém priniesla aj preverenie životne dôležitých hodnôt a naštastie aj tému spolupatričnosti.

Čo je vo Vašom prostredí možné?

Toto je téma, o ktorej musia rozhodnút len jednotliví zamestnávatelia, ale zažili sme, ako narástla dôvera zamestnávateľa zo strany zamestnancov, keď dostali zamestnanci možnosť byť uvoľnení na 1 pracovný deň v rozsahu 2 mesiacov. Aj tak túto možnosť nevyužijú všetci zamestnanci a zväčša ju využijú len tí, ktorí sú tak, či onak na svojich pozíciách dostatočne výkonní a vedia si svoje povinnosti pokryť v ostatnom čase. Pomer povinností a splnených úloh si vie každý zodpovedný zamestnanec riadiť sám, prečo mu neumožniť individuálnu dohodu opierajúcu sa o možnosť, ktorú umožňuje zákon. A keď vieme vyriešiť vo firemných prostrediach náhradné voľná – dobrovoľnícke voľná by riešenie mohli mať. Záleží len od príležitostí, ktoré si firmy pre tento účel vytvoria.

 

Tímové napätia, ale tiež zlepšujúce sa vzťahy

Náročné, hodnotové otázky priniesili rozdielne postoje a preto overujú tiež vzťahy – ako pracovné, tak aj súkromné.

Čo nám ukazujú problémy? Žeby niekedy aj riešenia…?

Na záver nášho blogu si napriek náročnej dobe dovolíme byť optimistickí. Ťažká doba priniesla ťažké diskusie. Niekedy však v sebe napätia a konfrontácie skrývajú riešenia. Prečo? Ľudmi pomenované otázniky a situácie mávajú tiež ambíciu obsahovať skryté možnosti a potenciál. Nevidíme ich zväčša na prvú, ale niekde pod povrchom tie riešenia sú… Problémy čistia a ukazujú, na čom nám v skutočnosti záleží. Problémy zväčša odkryjú nielen charakter ľudí, ale aj ich potreby. A keď ľudia napriek napätiam k sebe cestu nájdu – môžu byť náročné situácie aj zdrojom posilnenia vzťahov, nielen zdrojom nezhôd.

 ———————————————-

Na základe skúseností Vám tiež vieme potvrdiť, že sú tímy, ktorým tieto náročné chvíle veľa pomohli. Viac si vážia nielen zamestnávateľa, ale aj prítomnosť kolegov, ktorí dokážu pomôcť. Zažívame však aj druhú stranu mince náročného obdobia a narastajúce napätia si vyžiadali neprimerané reakcie vo verejnom priestore.

Máme však v posledných 3 týždňoch čerstvú skúsenosť, že aj tieto situácie odkryli v niektorých ľuďoch veľa dobrého.

  • Sú skupiny ľudí, ktorí sa jasne vyhraňujú proti spoločenskej dezinformačnej scéne.
  • Sú skupiny ľudí, ktorí otvorene diskutujú o tom, čo je a čo nie je spoločensky únosné a akceptovateľné.
  • Sú ľudia, ktorí prejavujú omnoho viac spolupatričnosti, ako by sme si dovolili sa domnievať…

Nechajte ľudí spolu o týchto témach hovoriť
prostredníctvom facilitovaných stretnutí.

  • Nechajte im prejaviť ich názory a vypočujte si ich.
  • Nechajte im priestor spolu diskutovať – tento čas môže priniesť do Vašich tímov omnoho viac úžitku, ako by ste možno mohli predpokladať.
  • Facilitovaná tímová diskusia s cieľom vie mať kvalitnú tímovú dynamiku – dovoľte si ju ????

V prípade, že Vám v tom vieme byť nápomocní, naše kontakty máte alebo sú v úvode našej webovej stránky.

Nech je nám všetkým o niečo ľahšie… a nielen na Slovensku a nielen na východe od našich hraníc.

Tím Life Up

Späť do obchodu