Koučing bez kouča na každý deň

Každý z nás túži byť šťastný. Pre mnohých z nás je to základná hodnota, ktorá stojí na vrchole nášho rebríčka priorít. Ale viete, akú konkrétnu podobu má mať Vaše „šťastie“? Čo konkrétne sa spája Vám s pojmom „zažiť neskutočný pocit šťastia“?

Je to narodenie dieťaťa? Zarobiť veľa peňazí? Byť úspešný v práci? Viete to? Ak nie, môžete denne zažívať menšie a väčšie okamihy šťastia bez vnútorného uvedomenia. Potom sa Váš hlad po šťastí zväčšuje a Vy sa cítite permanentne nespokojní.

My Vám ponúkame inšpiratívny koučovací nástroj, ktorý Vám pomôže objaviť vašu vlastnú definíciu šťastia prostredníctvom 280 sebakoučovacích otázok, 56 tematických obrázkov a inšpiratívnych výrokov. „Karty Koučing bez kouča na každý deň“ je metodický rozvojový koučovací nástroj spoločnosti Life Up, ktorý obsahuje návod na definíciu 7 dôležitých oblastí, ako sú napríklad šťastie, vzťahy alebo sebauvedomenie. Sú určené pre všetkých, ktorí túžia po spoznávaní svojich potrieb, túžob či talentov a úspešnom riadení vlastného života.

Môžeme doručiť do:
26.6.2024
Skladom
Značka: Life Up
€19,90 / ks €16,58 bez DPH
Kategória: Sebakoučovacie karty pre jednotlivcov
Hmotnosť: 0.14 kg

Čo ponúka tento sebakoučovací nástroj?

 • Inšpiráciu v podobe šikovného balíčka kariet, ktoré obsahujú množstvo užitočných otázok a zaujímavých výrokov.
 • 56 tematických fotografií, ktoré Vám pomôžu nájsť pred vedomím skryté odkazy a odpovede.
 • Univerzálne a populárne zostavený kreatívny štartér do rôznych životných tém.
 • Sumár najčastejšie diskutovaných otázok a tém, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu nášho života ako sú napríklad vzťahy, intimita, šťastie, čo pre nás znamená hojnosť alebo kam najčastejšie smerujem pozornosť.
 • Hravú a kompaktnú pomôcku pre sebarozvoj, sebareflexiu alebo intelektuálnu zábavu v spoločnosti rodiny, priateľov či spolupracovníkov.

 

Čo obsahuje balíček kariet?

 • súbor 56 kariet rozdelených do 7 rozvojových kategórií
 • každá karta obsahuje 5 cielených otázok pre vybrané oblasti
 • 56 expresívnych fotografií, ktoré korešpondujú s obsahom na druhej strane karty
 • 56 zaujímavých citátov, ktoré dopĺňajú jednotlivé témy
 • 3 výkladové karty a pomocná karta v podobe „Žolíka“
 • celkovo 280 rozvojových otázok

Pre koho sú karty určené?

Pre všetkých ktorí:

 • túžia na sebe pracovať a hľadajú inšpiratívnu pomôcku, ktorá by im pomohla nájsť ten správny smer,
 • majú pozitívnu skúsenosť so sebakoučovaním a rozumejú prínosu sebarozvojových aktivít,
 • si procese koučingu vytvorili spontánne efektívny návyk zodpovedať otázky a zažívať AHA momenty pri nájdení optimálneho riešenia, alebo získaní dôležitej vedomosti,
 • sa dokážu na pár chvíľ zastaviť a vnoriť sa do oblasti, ktorá zamestnáva ich myseľ,
 • dôverujú vlastnej vnútornej múdrosti a zrelosti a majú snahu nájsť vhodné riešenie sami pre seba bez sprievodu kouča.

 

Konkrétne prínosy práce so sebakoučovacími kartami?

 • nájdenie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré sú pre Vás dôležité,
 • naštartovanie túžby sa rozvíjať v témach a smere, ktoré si sami určíte,
 • identifikácia a adresnejšie zameranie na vlastné rozvojové oblasti,
 • náhľad do podvedomia a odkrytie skrytých túžob, blokov,…
 • dosiahnutie lepšieho a intenzívnejšieho sebapoznania,
 • získanie zručností v používaní koučovacieho prístupu pre seba, rodinu, priateľov, okolie.

 

Čo získate sebakoučingom a prácou s kartami?

Nájdete tie najlepšie riešenia pre Vás!

Každý z nás už zažil situácie, kedy dobre mienené rady priateľov, či známych inšpiratívnych ľudí v určitom momente zlyhali a jednoducho Vám „nezafungovali“. Vtedy ste boli nútení zapnúť svojho vnútorného autopilota a nájsť najlepšie možné riešenie samostatne.

Aj my veríme, že najlepšie riešenia má každý z nás ukryté v sebe. Každý má svoj vlastný patent, ako pokryť svoje individuálne potreby či vyriešiť náročné situácie. Karty Vám pomôžu ho aktivovať a nájsť veľa inšpiratívnych vlastných riešení!

Získate slobodu a nezávislosť od času, tém a ostatných!

Nie ste závislí od ničoho a nikoho. Máte možnosť si určiť oblasť, čas a priestor či spoločnosť, s ktorou budete riešiť Vaše otvorené témy.

Odpovede zostanú nezverejnené!

Ľudia majú zväčša tendenciu kritické a kľúčové okamihy priznania nezverejňovať. Karty Vám ponúkajú možnosť identifikovať motívy, oblasti a cesty Vášho možného sebarozvoja bez nutnosti ich zverejňovania, či vysvetľovania.

Identifikujete top oblasť na rozvoj!

Na základe skúseností s manažérskymi kartami môžeme potvrdiť, že karty sú výborným sprievodcom pri identifikácii oblasti, ktorú potrebujete rozvíjať. Ak v tej oblasti potrebujete ďalšiu podporu a vzdelávanie, naša spoločnosť Vám vie ponúknuť  množstvo ďalších rozvojových aktivít, ako sú napríklad: online vzdelávanie, know-how sharing, tréningový program na mieru, open vzdelávanie na trhu, či vlastné sebavzdelávanie.

Kedy použiť sebakoučing?

Napríklad vtedy, keď Vám je blízka niektorá z nasledovných výpovedí:

 • „Mám potrebu otvoriť si tému nezávisle, samostatne a v čase, ktorý mi vyhovuje.“
 • „Som ten(tá), ktorý sa najprv musí pokúsiť nájsť odpoveď sám.“
 • „Mám návyk hĺbavo hľadať odpovede na základe vlastných otázok.“
 • „Mám potrebu zistiť niečo v súkromí a ujasniť si to nezávisle od okolia“
 • „Keď sa chcem naučiť zručnosť koučovacieho prístupu vďaka cieleným otázkam a procesu.“
 • „Najlepšie sa učím na vlastnom zážitku.“

 

Veríme, že náš sebakoučovací nástroj Vám pomôže naštartovať úspešné sebariadenie v oblasti, ktorá je pre Vás v súčasnosti výzvou!

Spoločnosť Life Up je vzdelávaco-poradenská spoločnosť zameraná na rozvoj potenciálu ľudí a tímov.

Naším poslaním a cieľom je pripravovať tréningové rozvojové programy na mieru so zámerom posilniť úroveň sociálnych a manažérskych zručností.

Vytvárame priestor na spoluprácu, v ktorej potreba ľudí na školeniach nie je otázkou, ale prioritou.

 

Späť do obchodu