Set Koučing bez kouča - 10% zlava

Set koučovacích kariet "Koučing bez kouča pre manažérov" a "Koučing bez kouča na každý deň".

Pri kúpe tohto setu získavate zľavu 10% oproti cenníkovým cenám.

Môžeme doručiť do:
4.6.2024
Skladom
Značka: Life Up
€35,82 / sada €29,85 bez DPH
Kategória: Sebakoučovacie karty pre jednotlivcov
Hmotnosť: 0.28 kg

Koučing bez kouča pre manažérov

Je metodická a manažérska pomôcka pre všetkých, ktorí riadia jednotlivcov alebo tímy s túžbou sa rozvíjať a porozumením pre prínos sebakoučovacieho prístupu. Oblasti rozvoja a samotné otázky sú súhrnom najčastejšie sa opakujúcich tém, ktoré sme spoločne s našimi klientami diskutovali počas manažérskych rozvojových aktivít za posledných viac ako 10 rokov.

Čo obsahuje balíček kariet?

súbor 56 kariet rozdelených do 7 rozvojových kategórií

každá karta obsahuje 4 užitočné a cielené otázky

56 zaujímavých citátov, ktoré dopĺňajú jednotlivé témy

3 výkladové karty a pomocná karta v podobe „Žolíka“

56 starostlivo zvolených fotografií, ktoré vhodne dopĺňajú význam druhej strany karty

celkovo 224 profesionálnych koučovacích otázok

Pre koho sú karty určené?

Primárna cieľová skupina:

 • riadiaci pracovníci, ktorí vedú jednotlivcov alebo tímy,
 • potenciálni talentovaní ľudia, ktorí sa rolu riadiaceho pracovníka pripravujú,
 • pracovníci personálnych oddelení,
 • konzultanti, mentori, školitelia, tréneri a koučovia,
 • samostatne zárobkovo činní ľudia s túžbou sa rozvíjať v oblasti práce s ľuďmi,
 • učitelia a lektori, ktorí sa zaoberajú oblasťou riadenia ľudských zdrojov,
 • všetci, ktorí oceňujú prínos a benefity koučingového procesu a majú potrebu prirodzene pokračovať v procese rozvoja prostredníctvom „sebakoučingu.“

   Zároveň pre všetkých, ktorí:

 • majú pozitívnu skúsenosť so sebakoučovaním a rozumejú prínosu sebarozvojových aktivít,
 • veria viac vo vlastnú samo-riaditeľnú, ľudskú a profesionálnu zrelosť a vedia, že si vo veľkej miere poradia s náročnými situáciami sami,
 • vedia oceniť prínos koučingu a prirodzene pokračujú v „sebakoučovacom procese“, nakoľko im v procese koučingu mohol vzniknúť spontánne efektívny návyk
 • sa dokážu na pár chvíľ zastaviť a vnoriť sa do oblasti, ktorá zamestnáva ich myseľ,
 • majú snahu nájsť vhodné riešenie sami pre seba bez sprievodu kouča.

Čo získate prácou s kartami?

 • Získate databanku správnych otázok k témam ako demotivácia, či efektívne riadenie času.
 • Flexibilitu a možnosť samostatne nájsť odpovede a najlepšie riešenia Vašich rozvojových  oblastí.
 • Získate zručnosť v používaní koučovacieho prístupu v manažérskej praxi.
 • Naštartujete tendenciu pracovať na vlastnom sebarozvoji.
 • Zvýšite účinnosť koučovacích procesov a zainteresovanosť Vašich podriadených hľadať spoločné riešenia.
 • Vďaka netradičnej hravej forme a tematickým obrázkom môžete rozvoj svojich kolegov a podriadených urobiť pútavejším a inšpiratívnejší.

 

Výhody využitia sebakoučovacích kariet ako rozvojového nástroja pre firmu:

 • Finančne výhodný a zároveň riadený sebarozvoj pre riadiacich pracovníkov.
 • Podporný nástroj pri zavádzaní koučovacích procesov vo firme.
 • Štartovacia pomôcka, ktorá pomôže zvýšiť efektivitu a výsledky firemných školení a tréningov.
 • Nástroj, ktorí umožňuje dosahovať lepšie výsledky, nájsť efektívne riešenia a prispieva k celkovému zlepšeniu firemnej klímy.
 • Adresnejšie zameranie na riešenia rozvojových oblastí u manažérov.

 

 Čo získate sebakoučingom a prácou s kartami pre manažérov?

Nájdete tie najlepšie riešenia pre Vás!

Každý z nás už zažil situácie, kedy dobre mienené rady priateľov, či známych inšpiratívnych ľudí v určitom momente zlyhali a jednoducho Vám „nezafungovali“. Vtedy ste boli nútení zapnúť svojho vnútorného autopilota a nájsť najlepšie možné riešenie samostatne.

Aj my veríme, že najlepšie riešenia má každý z nás ukryté v sebe. Každý má svoj vlastný patent, ako pokryť svoje individuálne potreby či vyriešiť náročné situácie. Karty Vám pomôžu ho aktivovať a nájsť veľa inšpiratívnych vlastných riešení!

Získate slobodu a nezávislosť od času, tém a ostatných!

Nie ste závislí od ničoho a nikoho. Máte možnosť si určiť oblasť, čas a priestor či spoločnosť, s ktorou budete riešiť Vaše otvorené témy.

Odpovede zostanú nezverejnené!

Ľudia majú zväčša tendenciu kritické a kľúčové okamihy priznania nezverejňovať. Karty Vám ponúkajú možnosť identifikovať motívy, oblasti a cesty Vášho možného sebarozvoja bez nutnosti ich zverejňovania, či vysvetľovania.

Identifikujete top oblasť na rozvoj!

Na základe skúseností s manažérskymi kartami môžeme potvrdiť, že karty sú výborným sprievodcom pri identifikácii oblasti, ktorú potrebujete rozvíjať. Ak v tej oblasti potrebujete ďalšiu podporu a vzdelávanie, naša spoločnosť Vám vie ponúknuť  množstvo ďalších rozvojových aktivít, ako sú napríklad: online vzdelávanie, know-how sharing, tréningový program na mieru, open vzdelávanie na trhu, či vlastné sebavzdelávanie.

Kedy použiť sebakoučing?

Napríklad vtedy, keď Vám je blízka niektorá z nasledovných výpovedí:

 • „Mám potrebu otvoriť si tému nezávisle, samostatne a v čase, ktorý mi vyhovuje.“
 • „Som ten(tá), ktorý sa najprv musí pokúsiť nájsť odpoveď sám.“
 • „Mám návyk hĺbavo hľadať odpovede na základe vlastných otázok.“
 • „Mám potrebu zistiť niečo v súkromí a ujasniť si to nezávisle od okolia T.“
 • „Keď sa chcem naučiť zručnosť koučovacieho prístupu vďaka cieleným otázkam a procesu.“
 • „Najlepšie sa učím na vlastnom zážitku.“

Ďalšie možnosti, ktoré karty ponúkajú:

 • Inšpiratívny nástroj pre ľudí, ktorí pracujú v rozvojovej a vzdelávacej oblasti.
 • Metodická pomôcka na tréning pre trénerov pri štartovaní témy sebarozvoja, sebakoučingu.
 • Nápoveda pre koučov, ktorí sa chcú zlepšiť vo vedení koučovacích rozhovorov.
 • Metodický nástroj, keď potrebujete ľudí vrátiť v uvažovaní k sebe samému.
  Doplnok k rôznym iným sebarozvojovým procesom.
 • Inšpiratívna hra do skupiny – zdieľanie odpovedí.

 

Skúsenosti našich klientov

„Mám ich položené na stole. Sem tam… hlavne, keď mi vznikne nečakane malý časový priestor a ja práve riešim nejakú akútnu tému s ľuďmi si vytiahnem jednu alebo dve karty… porozmýšľam, čo mi téma, ktorú riešim hovorí a som späť…“  (manažér Slovak Telekom)

„Pri častejšom používaní som prišla na to, čo je moja stále nevyriešená téma!“ (manažérka Tatra Banka)

„Najviac sa teším na to, ako po otázkach prejdem k citátu na konci! Chvíľka zastavenia sa mi na okamih pomôže sa znova vrátiť k tomu, čo je v tej téme podstatné!“ (koučka)

„Dávam z kariet niekedy vytiahnuť svojim ľuďom v tíme a pýtam sa ich, ktorá otázka je pre nich v tomto čase aktuálna. Keď nie pri 1., tak 2. , najneskôr pri 3. karte vždy jednu dve inšpiratívne otázky nájdu! To mi často stačí na to, aby neriešili, prečo to nejde, ale pýtali sa samých seba, ako na to ísť inak… Správne položená otázka je viac ako lamentovanie nad tým, prečo to nejde…“ (manažérka Schindler)

  

 

Koučing bez kouča na každý deň

Každý z nás túži byť šťastný. Pre mnohých z nás je to základná hodnota, ktorá stojí na vrchole nášho rebríčka priorít. Ale viete, akú konkrétnu podobu má mať Vaše „šťastie“? Čo konkrétne sa spája Vám s pojmom „zažiť neskutočný pocit šťastia“?

Je to narodenie dieťaťa? Zarobiť veľa peňazí? Byť úspešný v práci? Viete to? Ak nie, môžete denne zažívať menšie a väčšie okamihy šťastia bez vnútorného uvedomenia. Potom sa Váš hlad po šťastí zväčšuje a Vy sa cítite permanentne nespokojní.

My Vám ponúkame inšpiratívny koučovací nástroj, ktorý Vám pomôže objaviť vašu vlastnú definíciu šťastia prostredníctvom 280 sebakoučovacích otázok, 56 tematických obrázkov a inšpiratívnych výrokov. „Karty Koučing bez kouča na každý deň“ je metodický rozvojový koučovací nástroj spoločnosti Life Up, ktorý obsahuje návod na definíciu 7 dôležitých oblastí, ako sú napríklad šťastie, vzťahy alebo sebauvedomenie. Sú určené pre všetkých, ktorí túžia po spoznávaní svojich potrieb, túžob či talentov a úspešnom riadení vlastného života.

 

Čo ponúka tento sebakoučovací nástroj?

 • Inšpiráciu v podobe šikovného balíčka kariet, ktoré obsahujú množstvo užitočných otázok a zaujímavých výrokov.
 • 56 tematických fotografií, ktoré Vám pomôžu nájsť pred vedomím skryté odkazy a odpovede.
 • Univerzálne a populárne zostavený kreatívny štartér do rôznych životných tém.
 • Sumár najčastejšie diskutovaných otázok a tém, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu nášho života ako sú napríklad vzťahy, intimita, šťastie, čo pre nás znamená hojnosť alebo kam najčastejšie smerujem pozornosť.
 • Hravú a kompaktnú pomôcku pre sebarozvoj, sebareflexiu alebo intelektuálnu zábavu v spoločnosti rodiny, priateľov či spolupracovníkov.

 

Čo obsahuje balíček kariet?

 • súbor 56 kariet rozdelených do 7 rozvojových kategórií
 • každá karta obsahuje 5 cielených otázok pre vybrané oblasti
 • 56 expresívnych fotografií, ktoré korešpondujú s obsahom na druhej strane karty
 • 56 zaujímavých citátov, ktoré dopĺňajú jednotlivé témy
 • 3 výkladové karty a pomocná karta v podobe „Žolíka“
 • celkovo 280 rozvojových otázok

Pre koho sú karty určené?

Pre všetkých ktorí:

 • túžia na sebe pracovať a hľadajú inšpiratívnu pomôcku, ktorá by im pomohla nájsť ten správny smer,
 • majú pozitívnu skúsenosť so sebakoučovaním a rozumejú prínosu sebarozvojových aktivít,
 • si procese koučingu vytvorili spontánne efektívny návyk zodpovedať otázky a zažívať AHA momenty pri nájdení optimálneho riešenia, alebo získaní dôležitej vedomosti,
 • sa dokážu na pár chvíľ zastaviť a vnoriť sa do oblasti, ktorá zamestnáva ich myseľ,
 • dôverujú vlastnej vnútornej múdrosti a zrelosti a majú snahu nájsť vhodné riešenie sami pre seba bez sprievodu kouča.

 

Konkrétne prínosy práce so sebakoučovacími kartami?

 • nájdenie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré sú pre Vás dôležité,
 • naštartovanie túžby sa rozvíjať v témach a smere, ktoré si sami určíte,
 • identifikácia a adresnejšie zameranie na vlastné rozvojové oblasti,
 • náhľad do podvedomia a odkrytie skrytých túžob, blokov,…
 • dosiahnutie lepšieho a intenzívnejšieho sebapoznania,
 • získanie zručností v používaní koučovacieho prístupu pre seba, rodinu, priateľov, okolie.

 

Čo získate sebakoučingom a prácou s kartami?

Nájdete tie najlepšie riešenia pre Vás!

Každý z nás už zažil situácie, kedy dobre mienené rady priateľov, či známych inšpiratívnych ľudí v určitom momente zlyhali a jednoducho Vám „nezafungovali“. Vtedy ste boli nútení zapnúť svojho vnútorného autopilota a nájsť najlepšie možné riešenie samostatne.

Aj my veríme, že najlepšie riešenia má každý z nás ukryté v sebe. Každý má svoj vlastný patent, ako pokryť svoje individuálne potreby či vyriešiť náročné situácie. Karty Vám pomôžu ho aktivovať a nájsť veľa inšpiratívnych vlastných riešení!

Získate slobodu a nezávislosť od času, tém a ostatných!

Nie ste závislí od ničoho a nikoho. Máte možnosť si určiť oblasť, čas a priestor či spoločnosť, s ktorou budete riešiť Vaše otvorené témy.

Odpovede zostanú nezverejnené!

Ľudia majú zväčša tendenciu kritické a kľúčové okamihy priznania nezverejňovať. Karty Vám ponúkajú možnosť identifikovať motívy, oblasti a cesty Vášho možného sebarozvoja bez nutnosti ich zverejňovania, či vysvetľovania.

Identifikujete top oblasť na rozvoj!

Na základe skúseností s manažérskymi kartami môžeme potvrdiť, že karty sú výborným sprievodcom pri identifikácii oblasti, ktorú potrebujete rozvíjať. Ak v tej oblasti potrebujete ďalšiu podporu a vzdelávanie, naša spoločnosť Vám vie ponúknuť  množstvo ďalších rozvojových aktivít, ako sú napríklad: online vzdelávanie, know-how sharing, tréningový program na mieru, open vzdelávanie na trhu, či vlastné sebavzdelávanie.

Kedy použiť sebakoučing?

Napríklad vtedy, keď Vám je blízka niektorá z nasledovných výpovedí:

 • „Mám potrebu otvoriť si tému nezávisle, samostatne a v čase, ktorý mi vyhovuje.“
 • „Som ten(tá), ktorý sa najprv musí pokúsiť nájsť odpoveď sám.“
 • „Mám návyk hĺbavo hľadať odpovede na základe vlastných otázok.“
 • „Mám potrebu zistiť niečo v súkromí a ujasniť si to nezávisle od okolia“
 • „Keď sa chcem naučiť zručnosť koučovacieho prístupu vďaka cieleným otázkam a procesu.“
 • „Najlepšie sa učím na vlastnom zážitku.“

 

Veríme, že náš sebakoučovací nástroj Vám pomôže naštartovať úspešné sebariadenie v oblasti, ktorá je pre Vás v súčasnosti výzvou!

Koučing bez kouča

Spoločnosť Life Up je vzdelávaco-poradenská spoločnosť zameraná na rozvoj potenciálu ľudí a tímov.

Naším poslaním a cieľom je pripravovať tréningové rozvojové programy na mieru so zámerom posilniť úroveň sociálnych a manažérskych zručností.

Vytvárame priestor na spoluprácu, v ktorej potreba ľudí na školeniach nie je otázkou, ale prioritou.

 

Späť do obchodu