TEAM Cards

TEAM Cards ako rozvojový koučovací nástroj je inšpiratívny sumár kariet obsahujúcich množstvo vybraných koučovacích otázok a citátov, ktoré tímom pomáhajú naštartovať cielene orientovanú diskusiu. Účelom diskusie je vďaka otázkam vo vybranej oblasti brainstormovať v tíme odpovede a počuť medzi sebou vzájomne jednotlivé názory členov tímu. Následne je cieľom snažiť sa dospieť k dohode, čo v tej danej oblasti urobíme, na čo sa zameriame alebo ako sa dohodneme.

Môžeme doručiť do:
5.6.2023
Skladom
Značka: Life Up
€39,90 / ks €33,25 bez DPH
Kategória: Tímové karty
Hmotnosť: 0.48 kg

Čo ponúka tento tímový koučovací nástroj?

V tímovom koučingu existuje niekoľko veľmi zaujímavých, cielených postupov, ako sprevádzať tím na ceste za stanovením cieľov alebo riešení, ktoré môžu posunúť tímovú spoluprácu aj ich spoločné fungovanie. Existujú však aj tímy, ktoré ani napriek spoločnému a dobre mienenému zámeru nevedia nájsť prienik v názoroch. Pri všeobecných otázkach na ciele prichádzajú všeobecné odpovede.

Niekedy všeobecná, aj keď dobre mienená otázka: čo tím potrebuje? neprináša úspech a niekedy ľudia z tímu nevedia konkrétne odpovedať. Odpovede bývajú vše­obecné a vlastne nič nehovoriace. Často tiež prichádza NEVIEM. Za ne­viem sa tiež zvykne skrývať buď neochota otvorene tému komunikovať alebo tiež chýbajúca zručnosť svoje nápady po­menovať, prípadne prezentovať. Nech je to ktorákoľvek z týchto možností – komunikáciu otvára dôvera, partnerstvo a pozitívne fungujúce vzťahy. A na dosiahnutie týchto faktorov je potrebné, aby boli ľudia spolu, aby mali ochotu hovoriť a aby sa počuli.
Preto je užitočné diskusiu podnietiť a cielene otvárať.

TEAM Cards je Vašou pomôckou na ceste k otváraniu diskusií v tímoch.

Team Cards

  •  

Čo je hlavným cieľom TEAM Cards?

Tím môže ľahšie naštartovať diskusie a prísť k dohode, keď ľudia spolu hovoria o tom, čo je podstatné riešiť a na čom sa chcú všetci zhodnúť. Niekedy je im treba k tomu pomôcť inšpiráciou alebo námetmi na diskusie, v ktorej si vyberú. Na to slúžia podnety, otázky a citáty v TEAM Cards.

Všetky časti nástroja TEAM Cards môžu pomôcť tímu naštartovať cielene orientovanú diskusiu. Účelom diskusie je vďaka otázkam vo vybranej oblasti brainstormovať v tíme odpovede, počuť v tíme medzi sebou vzájomne jednotlivé názory členov tímu a následne sa snažiť dospieť k tímovej dohode.

 

Z čoho sa skladá balíček kariet?

Team Cards kruh

   • z kariet s koučovacími otázkami (v 4 veľkých kategóriách vrátane 9 oblastí, obsahujúcich 5 vybraných koučovacích otázok)

Karty s otázkami

   • z kariet s citátmi, ktoré obsahujú myšlienky a univerzálne názory

Karty s citátmi

   • z karty žolík, ktorá obsahuje pomocné otázky ako inšpiratívne „štartéry“ do akejkoľvek diskusie

Karty žolík

   • z orientačných sumárnych kariet, ktoré pomáhajú získať prehľad v jednotlivých kategóriách

Sumárne karty

   • z návodu s myšlienkami o kartách a ich používaní, či úžitku

 

Pre koho a na aký účel sú karty určené?

 • pre prácu s ľuďmi
 • pre prácu s tímami
 • pre koučov, konzultantov a trénerov
 • na workshopoch zameraných na tímovú spoluprácu a tímovú dynamiku
 • na akýchkoľvek tréningoch, workshopoch, teambuildingoch a zážitkových, rozvojových programoch zameraných na posilnenie zručností a schopností ľudí v tímoch
 • na HR oddeleniach
 • pre personalistov
 • pre manažérov
 • pre vedúcich tímov a ich členov, ktorí sa chcú spoločne posunúť
 • pre riaditeľov škôl, škôlok a rôznych iných sociálnych zariadení, kde sa pracuje s tímami / skupinkami ľudí, ktoré sa chcú tímami stať
 • pre facilitátorov, ktorí potrebujú pomôcť tímu určiť smer dis­kusie alebo ďalšej cesty
 • pre ľudí, ktorí hľadajú odpovede na otázky, ktoré môžu byť výborným štartérom k pozitívnej zmene 

 

Kedy sú TEAM Cards ideálne využiteľné?

Keď sa tím / skupina ľudí potrebuje / chce:

 • zadefinovať jednotlivé ciele rozvoja
 • dostať z bodu A do bodu B
 • nastaviť cielenejšiu spoluprácu
 • posilniť tímové fungovanie
 • zadefinovať vďaka spoločnej zhode, čo sú najčastejšie otázky, ktoré si potrebujú položiť
 • nájsť spoločne najpodstatnejšie odpovede
 • spoločne zadefinovať témy, o ktorých tím potrebuje diskutovať
 • dohodnúť  sa na smere, v ktorom potrebujú rozvoj
 • zhodnúť sa na najdôležitejších cieľoch nezávisle na určení smeru zo strany vedenia
 • počuť vzájomne medzi sebou, na čom im záleží
 • vzájomne porozumieť, či idú správnym smerom
 • vidieť, ako sa vzájomne chápu
 • zažiť, že všetko, čo potrebujú si môžu prediskutovať, ak prejavia ochotu a vôľu
 • nájsť priestor sami pre seba a riadenú tímovú diskusiu
 • zažiť intenzívny spoločný čas v tíme
 • byť spolu s cieleným zámerom
 • diskutovať a baviť sa
 • zažiť sa vzájomne!

 

TEAM Cards

Spoločnosť Life Up je vzdelávaco-poradenská spoločnosť zameraná na rozvoj potenciálu ľudí a tímov.

Naším poslaním a cieľom je pripravovať tréningové rozvojové programy na mieru so zámerom posilniť úroveň sociálnych a manažérskych zručností.

Vytvárame priestor na spoluprácu, v ktorej potreba ľudí na školeniach nie je otázkou, ale prioritou.

 

Späť do obchodu